Meer dan de helft verwacht woonlastenprobleem in eigen gemeente

“Geen eenzijdige rol voor gemeente in de woonlastenproblematiek”

Een meerderheid van de gemeenten ziet een woonlastenprobleem ontstaan bij haar inwoners. Dat blijkt uit een enquête, afgelopen maand uitgevoerd door BuildDesk Advies. Deze enquête is een opvolging van een gelijksoortige enquête gehouden onder corporaties. Hiermee heeft BuildDesk Advies een goed beeld weten te vormen van de stand van zaken omtrent woonlasten in deze sectoren. De enquête is ingevuld door medewerkers van zowel kleine, middelgrote als grote gemeenten. De overtuiging leeft dat woonlastbeleid nodig is. Ruim 58% van de gemeenten wil hier mee aan de slag.

Inzicht in de materie ontbreekt echter nog bij gemeenten, waardoor slechts een klein deel van deze groep hier daadwerkelijk beleid op voert (8%). Het woonlastenprobleem wordt erkend en gemeenten zien ook daadwerkelijk een groeiende betalingsproblematiek ontstaan bij hun inwoners, maar een echte probleemeigenaar binnen de gemeente is er niet vanwege de vele raakvlakken met verschillende afdelingen. Het is dan ook zoeken naar de juiste rol.

Deze rol ligt volgens de gemeenten vooral bij het vormen van een gemeentelijke visie betreffende woonlasten en het stimuleren van het woonlastendenken bij inwoners, corporaties en bijvoorbeeld armoede‐instanties. Een derde van de gemeenten die de enquête invulden willen graag woonlastendoelen en ‐maatregelen vastleggen in prestatieafspraken met corporaties om dit probleem daadwerkelijk aan te pakken.

Wilt u de samenvatting van het rapport nalezen? Download de samenvatting dan hier

Er zijn vele manieren om te starten met een woonlastenbenadering. Wij kunnen een strategische managementsessie over nut, noodzaak, kaders, (on-)mogelijkheden en valkuilen opzetten. Dit helpt om de positie en de rol van de gemeente in het complexe geheel van de woonlastenproblematiek scherp te krijgen. Ook kunt u een eerste stap zetten door een scan in uw gemeente te laten doen, om te zien of, en zo ja waar, er betaalbaarheidsproblemen ontstaan.

Wilt u meer weten over de oplossingen op het gebied van woonlasten voor gemeenten? Schrijf u dan in voor de workshop: ‘Woonlastenbeleid als uitweg uit de crisis’ op 15 mei 2014 in Arnhem. Klik hier om u aan te melden.

Of neem contact op ons op via 026 – 353 72 72 of via info@builddesk.nl.