Dossier woonlasten voor gemeenten

Artikelenreeks over wonen en betaalbaarheid in de gemeente

De betaalbaarheid van het wonen wordt in veel gemeenten een steeds groter probleem. BuildDesk Advies zet als expert op het gebied van woonlasten in een korte serie artikelen de belangrijkste zaken voor u op een rij. Dit ‘dossier woonlasten’ is bedoeld voor iedereen binnen de gemeente die met het thema wonen en betaalbaarheid bezig is. In het dossier woonlasten komen achtereenvolgend de volgende onderwerpen aan de orde:

Artikel 1.
Betaalbaar wonen in de gemeente: focus op sociale huursector

Artikel 2.
Woonlasten: wat moet en kan de gemeente? Helpt de Novelle van Blok?

Artikel 3.
Wat willen en kunnen woningcorporaties? Wat betekent dat voor grip op woonlasten in de gemeente?

Artikel 4.
Woonlasten monitoren om te verbeteren