Buurkracht energie advies tool

Veel mensen willen energie besparen in hun eigen huis. Maar wat kun je het beste doen of juist laten? Wat kost dat en wat is dan uiteindelijk de besparing? Dit zijn vragen die bij veel mensen leven.

Buurkracht helpt bewoners grip te krijgen op hun energieverbruik en ondersteunt buurten bij besparingsmaatregelen. Hiervoor wordt een speciale energie advies tool ontwikkeld. Deze tool geeft bewoners individueel advies voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Dit advies is specifiek gericht op hun eigen woning en dus niet alleen op een referentiewoning in de buurt. De tool geeft daarmee inzicht in de reële kosten en baten van verschillende maatregelen in hun woonsituatie.

BuildDesk ontwikkelt, in samenwerking met Milieu Centraal, de rekenmethode en de invoerlijst. Software-ontwikkelaars en communicatiedeskundigen zullen deze inhoudelijke basis integreren in de website van Buurkracht, zodat deze voor alle Buurkracht-deelnemers toegankelijk is. De verwachting is dat de tool begin 2016 operationeel zal zijn.

Meer weten over het project?
Neem dan contact op met Chantal Tiekstra, chantal.tiekstra@builddesk.com of 026-3537273