Digitale opnametooling BuildCheck in de maak!

Bij elke woningmutatie – zoals nieuwe verhuur of verkoop – is een verhuurder verplicht een energielabel van de woning te overhandigen. Voor menig verhuurder is dit dus aan de orde van de dag. Met de grondige wijziging van de rekenmethode voor de bepaling van de Energie-Index van afgelopen januari erbij, betekent dat voor inspectiebureaus en/of verhuurders veel werk.

De benodigde opnames en inspecties gebeuren voor een groot deel nog handmatig. Aan de hand van papieren opnameformulieren worden in het veld de ingevoerde gegevens gecontroleerd, zo nodig aangevuld en vervolgens op kantoor verwerkt. Dit maakt het proces omslachtig, tijdrovend en foutengevoelig.

Kan dit niet eenvoudiger, beter, sneller en leuker? Ja, dat kan met de digitale opnametooling BuildCheck. Zo is uit gesprekken met inspectiebureaus gebleken dat een forse tijdbesparing mogelijk is. Ook de kwaliteit van de inspecties neemt toe door onder andere automatisch dossiervorming voor de procescertificering (BRL9500).

Achter de schermen zijn de adviseurs van BuildDesk dan ook druk bezig om deze ontwikkeling te realiseren.

Nu al meer weten?
Neem dan contact op met Richard Oomen via richard.oomen@builddesk.com of 026 353 72 72.