Energieberekeningen maatwerkadvies kunnen simpeler

Voor een (gecertificeerd) maatwerkadvies dient een energieadviseur te werken volgens ISSO publicatie 82. Bij deze berekening worden veel kenmerken van de woning– zoals constructies en installaties  – en van de bewoner opgenomen. Die berekening kan veel simpeler zónder afbreuk te doen aan de gewenste nauwkeurigheid. Dat is het betoog van Joris Berben, senior energie-adviseur bij BuildDesk.

De huidige werkwijze van maatwerkadvies
De rekenmethode voor het huidige (gecertificeerde) maatwerkadvies voor woningen ligt vast in ISSO publicatie 82. Deze methode besteedt veel aandacht aan het in kaart brengen van alle energetische kenmerken van een woning op basis waarvan het energiegebruik berekend wordt. Na het vaststellen van een maatregelpakket voor energiebesparing vindt opnieuw een berekening van het energiegebruik plaats. Het verschil tussen beiden verbruiken is de berekende besparing.

Onzekere factor gedrag op energieverbruik
Het gedrag van de bewoner is van grote invloed op die besparing. Dat is algemeen bekend. Meestal wordt in de berekening aangenomen dat dit gedrag ná maatregelen hetzelfde is als er voor. De vraag is echter of dat juist is.

Lees verder en download het artikel
Energieberekeningen maatwerkadvies simpeler: Betoog Joris Berben van BuildDesk