Klaar voor de nieuwe EPC-regelgeving?

Sinds 1 januari 2015 is de EPC-eis voor nieuwbouw woningen aangescherpt: van 0,6 naar 0,4. Dit maakt dat er meer maatregelen nodig zijn om een nieuwe woning te kunnen realiseren die voldoet aan deze verscherpte bouwregelgeving.

De energieprestatie van een woning kan op verschillende manieren worden verbeterd. In samenwerking met ROCKWOOL heeft BuildDesk een aantal concepten voor hen ontwikkeld, waarmee aan deze aangescherpte EPC-eis kan worden voldaan.

Bekijk en vergelijk >>

Meer weten?
Mail Richard Oomen op richard.oomen@builddesk.com of bel 026 353 7272.