Nieuwe versie Energiebesparingsverkenner

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft BuildDesk de functionaliteiten beschreven voor de nieuwe versie van de Energiebesparingsverkenner. Ook heeft BuildDesk een rekenmodule (webservice) gemaakt waarin alle berekeningen in de verkenner plaatsvinden. Hierin is de berekeningswijze conform het Nader Voorschrift en het nieuwe definitieve energielabel verwerkt. De rekenmodule kan gebruikt worden door verschillende websites (o.a. Verbeter Uw Huis van Milieu Centraal en Energiebesparingsverkenner van RVO), waardoor uniformiteit in de resultaten verkregen wordt.

Over de energiebesparingsverkenner
De Energiebesparingsverkenner laat u in enkele stappen de energiebesparingsmogelijkheden van een woning zien. De Energiebesparingsverkenner berekent meteen het financiële voordeel dat behaald kan worden. Dit kan voor individuele woningeigenaren interessant zijn, maar bijvoorbeeld ook voor woningcorporaties of een vereniging van eigenaren.

Meer weten?
Neem dan contact op met Joris Berben via joris.berben@builddesk.com of telefoon 026 353 7272.