• Spouwmuur-, HR++ glas en dakisolatie: resultaten Blok voor Blok project ‘Slimme Buurt Den Bosch’

  Woningen energetisch verbeteren, dat was het doel van de campagne ‘Blok voor Blok’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Samen met Enexis, 5plus1 en de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft BuildDesk het Blok voor Blok project ‘Slimme Buurt Den Bosch’ afgerond. Spouwmuur-, HR++ glas en dakisolatie In de projectperiode 2012-2014 hebben in totaal 505 particuliere woningeigenaren meegedaan. [...]

 • Business case ‘Ons huis energieneutraal’

  ‘Een huis zonder energierekening. Het kan, als je het wilt!’ Dat is het motto van de nieuwe campagne van Urgenda in navolging het rapport ‘Nederland 100% duurzame energie in 2030′. Voor deze nieuwe campagne ‘Ons huis energieneutraal. Praktijkvoorbeelden voor een bestaande woning’ heeft BuildDesk de business case opgesteld en alle onderliggende berekeningen uitgevoerd. Huishoudens kunnen [...]

 • Wat kunnen en willen woningcorporaties? Wat betekent dat voor de grip op woonlasten in de gemeente?

  Vooral in de sociale huursector is de woonlastenproblematiek groot (deel 1 woonlastendossier). Voor gemeenten liggen in dit segment ook de grootste verantwoordelijkheden én aangrijpingspunten voor effectief beleid (deel 2 woonlastendossier). Maar wat is de positie van de corporaties in dit geheel? Waarop kunnen zij aangesproken worden en wat  zijn hun mogelijkheden? Het hybride karakter van [...]

 • Woonlasten: Wat moet en kan de gemeente? Helpt de novelle van Blok?

  De betaalbaarheid van woonlasten wordt met name voor huurders een steeds groter probleem. Maar wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor? Ligt dat alleen bij woningcorporaties? Of hebben gemeenten er ook belang en een rol te spelen? De overheid heeft vanuit grondwet artikel 22 de taak om te zorgen voor voldoende woonruimte. Deze verantwoordelijkheid op lokaal [...]

 • Betaalbaarheid van wonen in uw gemeente: focus op de sociale huursector!

  Betaalbaarheid In de huursector is de betaalbaarheid van de woonlasten in veel gemeenten een groter probleem dan in de koopsector. Het betaalbaarheidsrisico van huurders is in de periode van 2002 tot 2012 gestegen van 3% naar 13%, terwijl het voor eigenaar-bewoners nagenoeg gelijk gebleven is, op 3%. Vooral sinds 2009 is er sprake van een [...]

 • STEP en de wijzigingen van het energielabel

  De ‘Stimuleringsregeling energieprestatie huursector’ (STEP) geeft eigenaren-verhuurders financiële ondersteuning om het energielabel van huurwoningen te verbeteren. Zo geeft de overheid een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling komt voort uit het Nationaal Energieakkoord. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u volgens RVO.nl voldoen aan [...]

 • Dé stap naar een effectief klimaatbeleid!

  Veel gemeenten hebben klimaatbeleid en een ambitieus doel: klimaatneutraal worden in de komende decennia. Eén ding is echter duidelijk: ‘de markt’ kiest hooguit voor de korte termijn oplossingen, de ‘krenten uit de pap’, en gaat niet vanzelf aan het bereiken van dit doel meewerken. De gemeente moet verleiden, stimuleren, ontzorgen, faciliteren en vaak ook financieel ondersteunen of zelf investeren [...]

 • BuildDesk in gesprek met gemeente Pijnacker-Nootdorp

  Interview met: Jaap van Staalduine (Wethouder, D66) Piet Kuilboer (Beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling) “Aan de verschillende niveaus van gemeentelijk ingrijpen zijn binnen het onderzoek ook bedragen gekoppeld, nu weten we echt waar we over praten als we het hebben over klimaatneutraliteit.” Pijnacker-Nootdorp wil een klimaatneutrale gemeente zijn. In de toekomst wil de gemeente over voldoende betaalbare energie kunnen [...]

 • Wijzigingen in de wet- en regelgeving van energielabeling

  Vanaf volgend jaar staan er een aantal wijzigingen rondom de wet- en regelgeving voor de energielabels voor woningen op stapel. In dit bericht informeren we u over de laatste stand van zaken. Volgens een voorstel van minister Blok krijgen vanaf 1 januari 2015 alle woningen in Nederland die nog geen energielabel hebben, vanuit het Rijk [...]

 • Geslaagde kennismiddag in Burgers’ Zoo

  Kennismiddag Nibag en BuildDesk Advies: Woonlasten en energielabels in de praktijk 18 maart jl. verzamelden ongeveer 50 deelnemers zich in Burgers’ Zoo voor een kennismiddag van Nibag en BuildDesk Advies in samenwerking met Vabi. Het Nader Voorschrift is onlangs gepubliceerd en BuildDesk Advies lichtte toe wat de consequenties hiervan worden voor corporaties. Eén daarvan brengt [...]