Tools

We ontsluiten kennis in tools, zodat deze voor u toegankelijk en toepasbaar is.
Iedere opdrachtgever is uniek en dus is onze aanpak ook steeds maatwerk. Want bij iedere klant zijn ambities, vertrekpunt en de financiële reikwijdte verschillend. Toch zijn de stappen die iedere organisatie moet nemen naar een duurzamere gebouwenvoorraad vergelijkbaar.

Strategisch sterk, methodisch slim en aangenaam pragmatisch in de aanpak.
Een aantal van deze cruciale stappen hebben we gevangen in instrumenten. Hiermee maken we de keuzes voor u of uw klant inzichtelijk en leggen deze vast in tools en software. Dat is waar BuildDesk Advies voor staat: bijdragen aan de realisatie van uw business case.

Enkele voorbeelden van tools en modellen:

  • BuildDesk-U: voor het berekenen van de U-waarde van constructies en het analyseren van condensatie risico is BuildDesk-U een praktische tool. Dit programma wordt op grote schaal toegepast door bouwbedrijven en architecten. De rapporten uit BuildDesk-U bevatten Rc-waarde berekeningen die door de gemeente worden geaccepteerd als onderbouwing van bouwaanvragen.
  • FiMaRen: een beleidsondersteunend instrument waarmee het Financiële en Maatschappelijke Rendement van energie-investeringen in uw vastgoed inzichtelijk wordt gemaakt.
  • Plugin SketchUp: berekening van energieprestatie vanaf het allereerste schetsontwerp, in opdracht van Rockwool International.
  • Product marketing: voor leveranciers van verschillende bouwmaterialen leveren wij de inhoudelijke input voor hun marketinguitingen.
  • Woonlasten: een op GIS gebaseerd management-infomatiesysteem voor energieprestatie in relatie tot woonlasten.
  • EPBD: Ontwikkelen en onderhouden van nationale software voor EPBD (Energy Performance of Buildings Directive).
  • Opleidingsprogramma’s: Ontwerp en ontwikkeling van web-based opleidingprogramma’s mbt duurzaamheid en energie-efficiëntie.
  • Online corporatietools: voor het generiek berekenen van investeringsruimte en woonlasteneffecten voor corporaties bij de voorbereiding van energiebesparingsprojecten.

Meer weten?
Ook vragen hoe BuildDesk Advies de voordelen van uw product onafhankelijk kan beoordelen en inzichtelijk kan maken voor uw klant, en zo bijdraagt aan uw eigen business case? Neem dan contact op met Arjen Meijer via arjen.meijer@builddesk.com