FiMaRen

Financieel en maatschappelijk rendement
BuildDesk heeft samen met Rigo, SEV en vooroplopende corporaties een uniek rekenmodel ontwikkeld voor het inzichtelijk maken van het financiële en maatschappelijke rendement van (energie)investeringen en het bijbehorende huurbeleid. Het resultaat is een integraal beeld van de effecten van verschillende beleidsscenario’s op deze gebieden.

Het model combineert resultaten uit energieprestatiesoftware (Epact/W, VABI, EPA View, e.d.) met strategische gegevens van de corporatie. De corporatie kan beleidscenario’s laten doorrekenen waarin gevarieerd wordt met zowel planning, technische, strategische als huur- en financiële keuzes. Het model geeft vervolgens o.a. op basis van ontwikkeling van kasstromen, bedrijfswaarde en vastgoedwaarde een integraal beeld van zowel de financiële rendementen (direct én indirect) als het maatschappelijk rendement (woonlasten, kernvoorraad, CO2-reductie).

Het model is uitermate geschikt om in meningsvormende workshops met MT “real time” de mogelijkheden en ambities van de corporatie te verkennen. Met deze unieke tool kan de corporatie de optimale beleidsmix bepalen om haar energiebeleid voor de komende jaren uit te stippelen.

Corporaties waarbij we met succes Fimaren hebben toegepast:

  • Patrimonium Veenendaal
  • Elan Wonen
  • Woon Friesland
  • Maasdelta Groep
  • Wonen Limburg
  • WoningStichting Nijkerk
  • Woonbelang Veghel
  • Volkshuisvesting Arnhem
  • SWW Woerden
  • SVTwonen Tiel