Online corporatietools

Handzame tools voor corporaties
Online berekenen van investeringsruimte en woonlasteneffecten

Bij de voorbereiding van energiebesparingsprojecten spelen financiële afwegingen zowel voor de corporatie als voor de huurder een heel belangrijke rol. Is het plan wel betaalbaar?
Voor de huurder: gaan de woonlasten naar beneden?
Voor de corporatie: kan ik de investering terugverdienen?

BuildDesk heeft voor beide vragen eenvoudige online tools ontwikkeld die voor de corporatiemedewerker snel inzicht geven. Deze tools geven generieke antwoorden. Neem gerust contact op voor een advisering op maat. Wij helpen u graag!

Investeringsruimte
Deze tool berekent de investeringsruimte van een project in 4 stappen.  Deze tool geeft  een snelle indicatie van de verdiencapaciteit op basis waarvan het verbeterplan en verdienmechanisme kan worden uitgewerkt.
>>Ga naar de tool >>Investeringsruimte

Woonlasten
De online woonlastentool geeft in 4 stappen snel een totaalbeeld van de huidige én nieuwe woonlasten. De tool kan dus onder andere heel goed gebruikt worden op informatieavonden met bewoners. Deze tool maakt de financiële consequenties voor huurders na ingreep van het energieproject visueel en cijfermatig inzichtelijk. Huurtoeslag wordt in de berekening meegenomen.
>>Ga naar de tool >> Woonlasten